Ustav:

Ustav Kantona Sarajevo i amandmani I-XLII na Ustav Kantona Sarajevo

 

Zakoni:

Zakon o radu Federacije Bosne i Hercegovine 26_16  i  89_18

Zakon o srednjem obrazovanju KS 33_2130_1923_17

Zakon o upravnom postupku 2_9848_99

 

Kolektivni ugovor:

Kolektivni ugovor za djelatnost srednjeg obrazovanja 38_22

 

Pedagoški standard:

Pedagoški standardi i normativi za srednje obrazovanje

 

Uredba:

Uredba o vrsti i postupku objavljivanja propisa i javnosti rada organa uprave javnih preduzeca, javnih ustanova i pravnih lica ciji je osnivac KS 21_19

 

Odluke:

Odluku o standardima i kriterijima za nominovanje-imenovanje na pozicije predsjednika i članova školskih odbora srednjih škola kao JU, čija konačna imenovanja vrši Vlada KS 41_17

Odluka o kriterijima za prijem učenika u prvi razred srednjih škola Kantona Sarajevo 47_2224_2220_22

 

Pravilnici:

Pravilnik s kriterijima za proglašavanje radnika za čijim radom je potpuno ili djelimično prestala potreba u osnovnim i srednjima školama kao JU na području KS 9_22

Pravilnik o organizaciji i realizaciji izleta, studijskih posjeta, ekskurzija, društveno korisnog rada i drugih oblika odgojno obrazovnog rada u osnovnoj i srednjoj školi 15_22

Pravilnik sa kriterijima za prijem radnika u radni odnos u srednjim školama kao javnim ustanovama na području Kantona Sarajevo 22_22  i 12_22

Pravilnik o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju stručnih zvanja odgajatelja, profesora nastavnika i stručnih saradnika u predškolskim ustanovama, osnovnim, srednjim školama 19_04

Pravilnik o vođenju pedagoške dokumentacije i evidencije u srednjoj školi i domu učenika

Pravilnik o izboru, kriterijima za izbor, nadležnostima i radu direktora srednjih škola 46_18

Pravilnik o praćenju, vrednovanju i ocjenjivanju učenika osnovnih i srednjih škola u Kantonu Sarajevo 13_20  i  24_18

Pravilnik o neopravdanom izostajanju s nastave 24_202_20

Pravilnik o ishrani učenika u osnovnim i srednjim školama Kantona Sarajevo 2_18

Pravilnik o radu JU Četvrta gimnazija Ilidža_april 2021

Pravilnik o radu JU Četvrta gimnazija Ilidža
Pravilnik o kućnom redu
Pravilnik o korištenju vlastitih prihoda
Pravilnik o sukobu interesa JU Četvrta gimnazija Ilidža
Izmjene i dopune Pravilnika o kućnom redu – kodeks oblačenja

Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o radu JU Četvrta gimnazija Ilidža

Pravilnik o internom prijavljivanju korupcije JU Četvrta gimnazija Ilidža

Plan evakuacije JU Četvrta gimnazija Ilidža

Plan zaštite od požara

Procjena ugroženosti JU Četvrta gimnazija Ilidža

 

Ostali dokumenti:

Izvedbeni plan i program izleta učenika i profesora JU Četvrta gimnazija Ilidža u grad Visoko

Etički kodeks

Etički kodeks – izleti

Plan integriteta – JU Četvrta gimnazija Ilidža

Poslovnik školskog odbora JU Četvrta gimnazija Ilidža

Krizni plan pripravnosti i odgovora na pojavu virusa COVID 19

Mjere o organizaciji odgojno-obrazovnog rada JU Četvrta gimnazija Ilidža od 01.9.2021. godine