Poštovani učenici i roditelji,

u cilju prevencije nasilja među učenicima te u cilju pružanja sistemske podrške i zaštite učenika koji su žrtve nasilja ali i učenika koji su  počinioci, ove školske godine  kreirali smo link – web obrazac  za prijavu svih oblika nasilja među učenicima i nad učenicima.

Link je kreiran u skladu sa preporukama Ministarstva za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo – dokument Priručnik za organizaciju i realizaciju odgojno-obrazovnog procesa u okolnostima pandemije COVID-19.

Naša škola zagovara nultu stopu nasilja i sve preventivne aktivnosti kao i aktivnosti u cilju zaštite učenika se odvijaju u skladu sa Smjernicama za postupanje u slučaju nasilja nad djecom u Bosni i Hercegovini te Smjernicama za postupanje u slučaju nasilja nad djecom u digitalnom okruženju u BiH.

Nasilje mogu prijaviti učenici naše škole i njihovi roditelji.

 

Kako definišemo nasilje

U skladu sa Protokolom o postupanju u slučaju nasilja među djecom i mladima, nasiljem među djecom i mladima smatra se svako namjerno fizičko ili psihičko nasilno ponašanje usmjereno prema djeci i mladima od strane njihovih vršnjaka  i/ili odraslih učinjeno s ciljem povrjeđivanja neovisno o mjestu izvršenja.

Oblici nasilja među djecom/mladima i nad djecom/mladima

Nasiljem među djecom i mladima smatra se:

  • Namjerno uzrokovani fizički napad u bilo kojem obliku  (primjerice udaranje, guranje, gađanje, šamaranje, čupanje, zaključavanje, napad različitim predmetima, pljuvanje i slično nezavisno da li je kod napadnutog djeteta nastupila tjelesna povreda)
  • Psihičko i emocionalno nasilje. Nasilje prouzročeno ponavljanim ili trajnim negativnim postupcima od strane jednog djeteta ili više djece. Negativni postupci su primjerice: ogovaranje, nazivanje pogrdnim imenima, ismijavanje, zastrašivanje, izrugivanje, namjerno zanemarivanje i isključivanje iz vršnjačke grupe kojoj pripada, širenje glasina, oduzimanje stvari ili novca, uništavanje ili oštećivanje djetetovih stvari, ponižavanje, naređivanje ili zahtijevanje poslušnosti ili na drugi način dovođenje djeteta u podređeni položaj, kao i sva druga ponašanja počinjena od djeteta i mlade osobe (unutar kojih i spolno uznemiravanje i zlostavljanje) kojima se drugom djetetu namjerno nanosi fizička i duševna bol ili sramota, bilo u neposrednoj komunikaciji ili putem društvenih mreža i informaciono komunikacijske tehnologije (IKT).
  • Nasilje u online okruženju. Djeca i mladi izloženi su mnogim korisnim i pozitivnim sadržajima na internetu, međutim mogu postati i žrtve različitih oblika zlostavljanja putem interneta: seksualnog iskorištavanja, cyberbulinga, povrede privatnosti djeteta, vrbovanja za nedozvoljene aktivnosti, krađe i zloupotreba ličnih podataka.

 

Ne ustručavaj se prijaviti zlostavljanje!

• Nemoj misliti da se to događa samo tebi – događa se mnogima i na svim mogućim mjestima.

• Nemoj misliti da to zaslužuješ iz nekog razloga – ne moraš osjećati stid; nasilnici su ti koji imaju problem.

• Potraži pomoć – ne suočavaj se sam/sama s ovim problemom!

• Ne stidi se tražiti pomoć!

• Nastavi govoriti dok neko nešto ne poduzme.

• Nemoj koristi nasilje nad nasilnikom

 

 

Sve vaše prijave zaprimljene putem linka  će biti dostupne isključivo stručnoj službi škole (pedagog, psiholog, socijalni radnik).

Prijavu bilo kojeg oblika nasilja moći će izvršiti samo učenici i roditelji naše škole sa  učeničkim školskim mailom.

 

Web Obrazac za prijavu svih oblika nasilja među učenicima i nad učenicima