Uprava škole

Amela Husejnović

Direktorica

Haćif Gegić

Pomoćnik direktora / Voditelj dijela nastavnog procesa

Sadmira Murga

Pedagog

Meliha Zukić

Sekretar

Emina Imamović

Tehnički sekretar

Selma Sulejmanović

Psiholog

Sadeta Hrbat

Računovodstvo

Srđan Rodić

Rukovalac nastavnom tehnikom – programer

Nihada Muratović

Bibliotekar

Profesori

Armina Hodžić

Profesor bosanskog jezika i književnosti

Manela Sinanović

Profesor bosanskog jezika i književnosti

Dalida Đozić

Profesor bosanskog jezika i književnosti

Vildana Ćelović

Profesor bosanskog jezika i književnosti

Dalida Redžepagić

Profesor engleskog jezika

Mirela Vasić - Hadžihalilović

Profesor engleskog jezika

Nejra Mulaosmanović

Profesor engleskog jezika

Elzan Zupčević

Profesor engleskog jezika

Armina Pozderac

Profesor njemačkog jezika

Snježana Karaga

Profesor njemačkog jezika

Senad Karabegović

Profesor njemačkog jezika

Seldina Mehmedović

Profesor turskog jezika

Azra Kilim

Profesor matematike

Amra Hodžić

Profesor matematike

Anita Vojvodić

Profesor matematike

Haćif Gegić

Profesor fizike

Aida Jusko

Profesor fizike

Sabaheta Mahmutović

Profesor fizike

Merima Bečarević

Profesor hemije

Ajka Adilović

Profesor hemije

Šefik Dželović

Profesor biologije

Ibrahim Dupovac

Profesor latinskog jezika

Amila Tahirbegović

Profesor historije

Šefik Ćorić

Profesor geografije

Elmedina Ljucević

Profesor sociologije

Amela Sidran

Profesor vjeronauke

Amila Ahmethodžić

Profesor filozofije

Selma Sulejmanović

Profesor psihologije

Ismeta Trepalovac

Profesor demokratije

Seid Hasanović

Profesor informatike

Samir Terzo

Profesor informatike

Neđad Kadić

Profesor informatike

Bešlagić Ajla

Profesor informatike

Selma Aljićević

Profesor informatike

Ismihana Fehrić

Profesor sporta

Alma Jakić

Profesor sporta

Amela Čehić

Profesor likovne kulture

Lejla Avdagić

Profesor muzičke kulture