Uprava škole

Amela Husejnović

Direktorica

Haćif Gegić

Pomoćnik direktora / Voditelj dijela nastavnog procesa

Sadmira Murga

Pedagog

Meliha Krvavac - Zukić

Sekretar

Ana Džebo

Tehnički sekretar

Selma Sulejmanović

Psiholog

Nadžma Hasanspahić

Računovodstvo

Seid Hasanović

Rukovaoc nastavnom tehnikom – programer

Nihada Muratović

Bibliotekar

Profesori

Armina Hodžić

Profesor bosanskog jezika i književnosti

Manela Sinanović

Profesor bosanskog jezika i književnosti

Dalida Đozić

Profesor bosanskog jezika i književnosti

Amela Mustafić

Profesor bosanskog jezika i književnosti

Dalida Redžepagić

Profesor engleskog jezika

Mirela Vasić - Hadžihalilović

Profesor engleskog jezika

Adela Mašić

Profesor engleskog jezika

Azra Muratović

Profesor engleskog jezika

Armina Pozderac

Profesor njemačkog jezika

Snježana Karaga

Profesor njemačkog jezika

Senad Karabegović

Profesor njemačkog jezika

Seldina Mehmedović

Profesor turskog jezika

Admir Špago

Profesor matematike

Amra Hodžić

Profesor matematike

Anita Vojvodić

Profesor matematike

Haćif Gegić

Profesor fizike

Inasa Izmirlija

Profesor fizike

Sabaheta Mahmutović

Profesor fizike

Merima Bečarević

Profesor hemije

Ajka Adilović

Profesor hemije

Šefik Dželović

Profesor biologije

Andrea Ćulum

Profesor latinskog jezika

Amila Tahirbegović

Profesor historije

Šefik Ćorić

Profesor geografije

Elmedina Ljucević

Profesor sociologije

Selvira Mašnić

Profesor sociologije

Amila Ahmethodžić

Profesor filozofije

Selma Sulejmanović

Profesor psihologije

Kemal Kapidžić

Profesor demokratije

Seid Hasanović

Profesor programiranja

Samir Terzo

Profesor informatike

Sadina Rašidović - Salčin

Profesor informatike

Neđad Kadić

Profesor informatike

Aiša Preljević

Profesor informatike

Alma Horman

Profesor informatike

Ismihana Fehrić

Profesor sporta

Lejla Avdagić

Profesor muzičke kulture

Amela Čehić

Profesor likovne kulture

Amela Sidran

Profesor vjeronauke

Alma Jakić

Profesor sporta