Uprava škole

Elvir Korjenić

Direktor

Haćif Gegić

Zamjenik direktora

Nihada Muratović

Bibliotekar

Profesori

Amila Ahmethodžić

Profesor sociologije

Zlata Alajbegović

Profesor bosanskog jezika i književnosti

Lejla Avdagić

Profesor muzičke kulture

Sead Bašalić

Profesor matematike

Šefik Ćorić

Profesor geografije

Melisa Delalić

Profesor sporta

Dalida Đozić

Profesor bosanskog jezika i književnosti

Šefik Dželović

Profesor biologije

Ismihana Fehrić

Profesor sporta

Lejla Gutošić

Profesor bosanskog jezika i književnosti

Emira Hajdar

Profesor likovne kulture

Seid Hasanović

Profesor informatike

Amra Hodžić

Profesor matematike

Amela Husejnović

Profesor matematike

Kemal Kapidžić

Profesor građanskog obrazovanja/demokratije i ljudskih prava

Snežana Karaga

Profesor njemačkog jezika

Meho Macić

Profesor geografije

Adela Mašić

Profesor engleskog jezika

Murisa Polimac

Profesor njemačkog jezika

Armina Pozderac

Profesor njemačkog jezika

Mirsada Prljača

Profesor bosanskog jezika i književnosti

Dalida Redžepagić

Profesor engleskog jezika

Amela Sidran

Profesor vjeronauke

Manela Sinanović

Profesor bosanskog jezika i književnosti

Selma Sulejmanović

Profesor psihologije

Kimeta Šarić

Profesor hemije

Amila Tahirbegović

Profesor historije

Samir Terzo

Profesor informatike

Mirela Vasić

Profesor engleskog jezika

Anita Vojvodić

Profesor matematike

Elmedina Ljucević

Profesor sociologije

Lejla Bajrektarević

Profesor fizike

Andrea Čulum

Profesor latinskog jezika

Merima Isanović

Profesor informatike

Profesor fizike

Seldina Ibrakić

Profesor turskog jezika