Uprava škole

Elvir Korjenić

Direktor

Ešefa Čengić

Pedagog

Nihada Muratović

Bibliotekar

Dino Mulaosmanović

Sekretar

Elma Krek

Tehnički sekretar

Selma Sulejmanović

Psiholog

Nasiha Mulaosmanović

Računovodstvo

Seid Hasanović

Rukovaoc nastavnom tehnikom – programer

Profesori

Amila Ahmethodžić

Profesor sociologije

Zlata Alajbegović

Profesor bosanskog jezika i književnosti

Lejla Avdagić

Profesor muzičke kulture

Sead Bašalić

Profesor matematike

Šefik Ćorić

Profesor geografije

Fuad Durgut

Profesor sporta

Dalida Đozić

Profesor bosanskog jezika i književnosti

Šefik Dželović

Profesor biologije

Ismihana Fehrić

Profesor sporta

Haćif Gegić

Profesor fizike

Elma Čaušević-Mujezinović

Profesor likovne kulture

Seid Hasanović

Profesor informatike

Amra Hodžić

Profesor matematike

Amela Husejnović

Profesor matematike

Kemal Kapidžić

Profesor građanskog obrazovanja/demokratije i ljudskih prava

Snežana Karaga

Profesor njemačkog jezika

Aiša Preljević

Profesor informatike

Adela Mašić

Profesor engleskog jezika

Murisa Polimac

Profesor njemačkog jezika

Armina Pozderac

Profesor njemačkog jezika

Mirsada Prljača

Profesor bosanskog jezika i književnosti

Dalida Redžepagić

Profesor engleskog jezika

Amela Sidran

Profesor vjeronauke

Manela Sinanović

Profesor bosanskog jezika i književnosti

Selma Sulejmanović

Profesor psihologije

Kimeta Šarić

Profesor hemije

Amila Tahirbegović

Profesor historije

Samir Terzo

Profesor informatike

Mirela Vasić

Profesor engleskog jezika

Anita Vojvodić

Profesor matematike

Elmedina Ljucević

Profesor sociologije

Sabaheta Mahmutović

Profesor fizike

Andrea Ćulum

Profesor latinskog jezika

Amra Erdić

Profesor turskog jezika