Direktor: 033/763-420

Pomoćnik direktora: 033/763-421

Računovodstvo: 033/763-422

Sekretar: 033/636-704

Pedagog: 033/627-967

Psiholog: 033/408-650

Tehnički sekretar: 033/408-651

Biblioteka: 033/408-652

Fax: 033/623-880