Obavještavamo učenike naše škole koji slušaju DSD-program, da se materijali za vježbanje sa rješenjima za pripremu polaganja za Njemačku jezičku diplomu nalaze na sljedećim linkovima:

DSD 1 –  Modelsätze

(Materijal za vježbanje sa rješenjima , priprema za Njemačku jezičku diplomu I, A2/B1)

http://www.bva.bund.de/DE/Organisation/Abteilungen/Abteilung_ZfA/Auslandsschularbeit/DSD/DSDI/Modellsaetze/node.html

 

DSD 2 – Modelsätze

(Materijal za vježbanje sa rješenjima , priprema za Njemačku jezičku diplomu 2,  B2/C1)

http://www.bva.bund.de/DE/Organisation/Abteilungen/Abteilung_ZfA/Auslandsschularbeit/DSD/DSDII/Modellsaetze/node.html

 

Deutsche Welle  /  Deutsch lernen

(Tekstovi za čitanje i slušanje, sa vježbama, te ostali linkovi za učenje njemačkog jezika)

http://www.dw.com/de/deutsch-lernen/s-2055

 

PASCH -NET

http://www.pasch-net.de/de/index.html

Posjeta Austrijskom kulturnom  institutu

Učenici četvrtih razreda JU Četvrta gimnazija Ilidža, koji pohađaju nastavu za Njemačku jezičku diplomu, posjetili su u mjesecu aprilu 2017. godine Austrijski kulturni institut  sa profesoricom Karaga Snježanom.

Tom prilikom pratili su prezentaciju o Austriji i potom učestvovali u radionici na istu temu.

Svečana dodjela DSD diploma u Njemačkoj ambasadi u Sarajevu školske 2015/2016. godine

Učenicima koji su uspješno položili ispit DSD (Deutsches Sprachdiplom) programa u pristustvu njemačkog ambasadora uručene su diplome.