Drugi upisni rok – obavještenje o predaji dokumetacije i konačna rang lista

Obavještavamo učenike koji su primljeni u prvi razred u JU Četvrta gimnazija Ilidža u drugom konkursnom roku za školsku 2022./2023. godinu, da će se prijem dokumentacije u školi (upis) vršiti u utorak 05.7.2022. godine u vremenu od 11:00 do 12:00 sati. Nakon završene konkursne procedure i objave konačne rang liste kandidat je dužan u prostorijama škole…