Hortikultura u našoj školi

Učenici II3 razreda su sa razrednicom Adelom Mašić i profesorom Šefikom Dželovićem, a u skladu sa nastavnim planom i programom i planiranim aktivnostima, proveli čas hortikulture u okviru nastavnog predmeta Biologija. Naučili su kako uzgajati i brinuti o cvijeću te su kroz sadnju istog uredili naše školsko dvorište. Navedena aktivnost je prerasla ne samo u…

Saradnja sa Policijskom upravom Ilidza: ”Prevencija trgovine ljudima”

U okviru aktivnosti ”Prevencije trgovine ljudima”, naša škola je sarađivala sa Policijskom upravom Ilidža s ciljem edukacije učenika III razreda. Cilj edukacije bio je upoznati učenike sa pojmom vrbovanja ili regrutovanja, načinima sprečavanja istog, sa oblicima trgovine ljudima, načinima eksploatisanja i sl. Pored edukacije učenika III razreda koja se realizovala od strane školskog pedagoga, psihologa…

Obilježavanje Dana škole

5. aprila smo obilježili 61. rođendan naše škole. U sklopu obilježavanja Dana škole JU Četvrta gimnazija Ilidža, urađen je školski list “Gimnazijalac”, kojeg možete pročitati na sljedećem linku: Gimnazijalac.   Dan škole, naši učenici, perspektivni sportisti, su čestitali na poseban način, video zahvalnicom za podršku i razumjevanje upravi i profesorima škole. Video možete pogledati na…

Posjeta Drugoj osnovnoj školi

Dana, 01.04.2022. učenici naše Škole su u pratnji pedagoga Fikrete Žunić posjetili Drugu osnovnu školu. Pored infomisanja učenika IX razreda o usmjerenjima i specifičnostima Četvrte gimnazije,  učenici su govorili i o svojim  pozitivnim iskustvima koja su rezultat cjelokupne organizacije, života i rada same Škole te kvalitetnog nastavnog kadra. Ovom prilikom se još jednom zahvaljujemo Upravi…

Naša učenica Rahić Ilhana

Učenica naše škole, Ilhana Rahić, na Internacionalnom pijanističkom takmičenju “Davorin Jenko” u Beogradu, u klasi profesorice Grete Šećerkadić-Ganović, Srednja muzička škola Sarajevo, osvojila prvu nagradu (99 poena ) u C kategoriji. Iskrene čestitke našoj Ilhani. Nastup naše učenice možete pogledati na sljedećem linku.

Radionice učenika III-2 razreda

Umjetnost je sve ono što nastaje kao produkt ljudskog bića u estetske i simbolične svrhe, a koji se temelji na određenim kriterijima, pravilima i tehnikama. String-art, kao tehnika kreiranja i izrade različitih oblika u oblasti primjenjene umjetnosti, temeljena na određenim matematičkim pravilima (simetrija, rotacija, nizovi, limesi…), bila je tema Radionice učenika III-2 razreda, pod vodstvom…

Prezentacije fakulteta

U martu, 2022. godine razrednici maturanata su na času Odjeljenske zajednice predstavili Prirodno-matematički fakultet-Odsjek Geografija i Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu putem Power Point prezentacije. Prezentacije pomenutih fakulteta dostavljene su Udruženju pedagoga KS za vrijeme Online nastave te su iste primjenjene i za novu generaciju maturanata s namjerom da se informišu o studiju, studijskim usmjerenjima,…

Mine i NUS u našoj zemlji

Saradnja sa EUFOROM je nastavljena i u drugom polugodištu. Pedstavnici EUFORA su učenicima I-1 i II-1 razreda održali predavanje o ”Minama i NUS-u u našoj zemlji”. Tema je realizovana na časovima Odjeljenskih zajednica . Cilj je unaprijediti rad istih kroz saradnju sa lokalnom i širom zajednicom. Ovim putem zahvaljujemo saradnicima EUFORA na kontinuiranoj saradnji.  

STEAM časovi

U sklopu Projekta TABLA i integracije kurikularne reforme Kantona Sarajevo aktivno učestvujemo stvarajući STEAM projekte povezujući nastavne predmete kroz različite teme kao npr: ”Razgranata struktura”, ”Teorija višestrukih inteligencija”, ”Porodica i njen drušveni značaj”, ”Hladni rat”, i dr. Na taj način  unapređujemo nastavni proces  uz inovativniji i progresivniji način rada uvodeći u odgojno-obrazovni sistem savremene koncepte…