Korupcija

U saradnji sa pedagogom škole razrednici III i IV razreda su na časovima Odjeljenske zajednice realizovali predavanje iz oblasti Korupcije na temu: ” Korupcija u oblasti gradnje i prostornog planiranja u KS”. Cilj predavanja je da se učenici upoznaju sa pojmom i oblicima korupcije te da razvijaju svijest o posljedicama koje korupcija ima za pojedinca…