Prevencija trgovine ljudima

Dana, 24.02./25.02.2022. naša škola je uzela učešće na edukaciji ”Prevencija trgovine ljudima” čiji je organizator Ministarstvo za odgoj i obrazovanje KS u saradnji sa Visokim sudskim i tužilačkim vijećem BiH, Ministarstvom unutrašnjih poslova KS i Međunarodnim forumom solidarnosti EMMAUS. Edukacija je organizovana za pedagoge, psihologe i policijske službenike u sklopu Programa prevencije kriminaliteta iz oblasti…

Posjete Četvrtoj i Petoj osnovnoj školi

  U mjesecu martu, 2022.godine  nastavljene su posjete naših učenika, u pratnji pedagoga, psihologa i prof. Seida Hasanovića, učenicima osnovnih škola radi infomisanja o usmjerenjima koje JU Četvrta gimnazija nudi te njenim specifičnostima. Cilj je, pored informisanja, učenicima IX razreda pomoći da lakše donesu Odluku ” Kuda nakon Osnovne škole?” Posjetili smo Četvrtu i Petu…