Obavještenje za maturante

Obavještavamo maturante da je usvojen Raspored polaganja maturskih ispita u junskom ispitnom roku školske 2020/2021. godine i Odluka o imenovanju ispitnog odbora i ispitnih komisija za polaganje mature/završnog ispita. Dokumente možete pogledati u nastavku.   Odluka o imenovanju ispitnog odbora i ispitnih komisija za polaganje mature/završnog ispita Raspored polaganja maturskih ispita u junskom ispitnom roku…