Python

U saradnji sa Četvrta gimnazija Ilidža, ove sedmice smo organizovali kurs Interaktivno Python programiranje za 10 njihovih učenika, koji sponzorišu naši prijatelji iz kompanije Atlantbh I dok je naš predavač Mahir polaznicima pomagao da napišu svoje prve linije koda, u učionici je vladala odlična atmosfera, a čini nam se da će Četvrta gimnazija uskoro biti bogatija za…