Rad škole po godinama

Rad škole po školskim godinama od osnivanja:

Školska 1961/62.godinaViše

Škola je počela je sa radom 11. 09.1961.godine. Školske 1961/62.godine škola je imala 3 odjeljenja I razreda i 3 profesora a nastavu je izvodila u prostorijama Osnovne škole „Branko Radičević“. Školske 1964/65. godine polažu prvi maturanti.

Školska 1964/65. godinaViše

Školske 1964/65. godine škola ima 17 odjeljenja, 350 učenika i 13 stalno zaposlenih nastavnika.

Za desetak godina, po broju učenika, organizaciji i rezultatima vaspitno-obrazovnog rada jedna je od većih i zapaženijih škola u našem gradu. I pored toga što se radilo o starim i nefunkcionalnim zgradama, građenim u različito vrijeme i sa različitom namjenom, u školi su stvoreni znatno povoljniji uslovi za rad.

Od školske 1973/74. do 1977/78. godineViše

Od školske 1973/74. do 1977/78. godine u sastavu ilidžanske gimnazije radi istureno odjeljenje u Hadžićima. Tih godina škola ima i najviše učenika – 1498, školske 1977/78. godine. Preuzetu društvenu obavezu u vezi sa ovim odjeljenjima Gimnazija „Igmanski marš“ je izvršila sa uspjehom.

Kompletiran je i broj radnika i tada je ova škola imala optimalne uslove za rad.

Posljednja generacija gimnazijalaca devetnaesta, izašla je školske 1982/83. godine. Ukupno je završilo školovanje u Gimnaziji 3.249 učenika.

Od školske 1980/81. do 1990/91. godineViše

U vrijeme reforme srednjeg usmjerenog obrazovanja i vaspitanja, od školske 1980/81. do 1990/91. godine, kao usmjerena škola, Srednjoškolski centar „Igmanski marš“.

Školska 1991/92.godina Više

Školske 1991/92.godine škola je ponovo postala gimnazija. U prvi razred upisano je 7 odjeljenja.

Agresijom na Bosnu i Hercegovinu aprila 1992.godine ne prekida se rad škole. Zgrada škola ostaje na okupiranom području općine Ilidža, a nastava se izvodi na slobodnim područjima grada Sarajeva i slobodnim prostorima općine Ilidža.

Ratni period 1992 – 1995. godinaViše
Nastava u ratnom periodu izvodila se na dvije lokacije-području Sarajeva i području slobodnih teritorija općine Ilidža. Problemi sa kojima se susreće škola tokom cijelog ratnog perioda su: nedostatak stručnog nastavnog kadra, korištenje improviziranih prostorija za izvođenje nastave, nedostatak udžbenika, papira, ogrevnog drveta, krede itd. Zbog ratnih dejstava jedan dio nastavnog plana i programa morao je biti realizovan u vidu modificirane programske nastave, što nije moglo dati odgovarajući kvalitet nastave, ali se izbjeglo da učenik pogine ili bude ranjen za vrijeme održavanja nastave.

S obzirom da je matična zgrada škole bila na okupiranom području općine Ilidža do 12.3.1996.godine Izvršni odbor grada Sarajeva na sjednici od 15.08.1992.godine donio je rješenje o imenovanju direktora prof.Avdije Serdarevića za direktora Četvrte gimnazije. Škola je imala Upravni odbor na čelu sa predsjednikom Džigal Huskom.

Školska 1992/93. godina Više

Školska 1992/93. godina za učenike sa područja Sarajeva počela je 01.3.1993. godine, a završila 18.8.1993.godine. Nastava se izvodila u teškim bezbjednosnim i materijalnim uslovima u improviziranim školskim prostorijama MZ Crni vrh, Gorica, Koševsko brdo, OŠ „Hasan Kikić i „Franjo Kluz“ i zgradi Srednje muzičke škole Sarajevo.

U saradnji sa civilnim i vojnim vlastima općine Ilidža pristupilo se pripremama za organizovanjem nastavnog procesa. Pripreme su trajale od jula do septembra 1993. godine. Direktor Avdija Serdarević 26.09.1993.godine iz Sarajeva dolazi na slobodna područja općine Ilidža i zajedno sa direktorom Srednje grafičke tehničke škole Lagumdžija Kemalom organizuje nastavu u tzv. Ratnoj školi za područja MZ Butmir, Sokolovići, Hrasnica I i Hrasnica II. U Ratnoj školi pored učenika gimnazije obrazovali su se učenici: Elektrotehničke, Trgovačke, Ekonomske, Ugostiteljske, Saobraćajne, Mašinske tehničke, Škole metalskih zanimanja, Tekstilne, Grafičke, Medicinske, Drvno-tehničke, Šumarske, Poljoprivredne, Građevinske i Geodetske škole sa sa više od 30 struka, zanimanja i usmjerenja. Zbog otežanih uslova komunikacije na relaciji grad Sarajevo – Hrasnica, Izvršni odbor imenovao je dva koordinatora – Mulaosmanović Muju, prof. sociologije i Bošnjak Nasufa, dipl.maš.ing.

Nastava u školskoj 1992/93. godini, uz manje prekide zbog ratnih dejstava, traje od 04.10.1993. do 20.02.1994.godine, odnosno 18 nastavnih sedmica. Veliku pomoć u organizaciji nastavnog procesa daju koordinatori sa saradnicima, preduzeće „Famos“, vojne i civilne vlasti općine Ilidža, te nastavni kadar, koji bez ikakve materijalne naknade izvode nastavu u improvziranim prostorijama privatnih kuća, garaža, poslovnih prostorija, te prostorima u osnovnim školama u Hrasnici i Sokolovićima. Poseban problem kod organizovanja ratne škole na ovom području predstavlja veliki broj nastavnih programa i nedostatak stručnog nastavnog kadra. Komunikacija sa gradom na početku rada škole uglavnom se odvijala pomoću radio veze, da bi se situacija bitno popravila izgradnjom tunela ispod piste Sarajevskog aerodroma. Ipak, 780 učenika je uspješno završilo ovu školsku godinu.

Školska 1993/94. godinaViše

Odmah po završetku prethodne školske godine, tačnije 01.3.1994.godine počinje nova školska 1993/94. godina koja traje 20 nastavnih sedmica. Upisano je 1034 učenika. Nastava se izvodi u prostorijama Osnovne škole u Sokolovićima i više punktova. Školska godina se završava 03.9.1994.godine. U saradnji sa civilnim organima vlasti općine Ilidža za maturante je organizovano matursko veče, koje je organizovano u prostorijama Doma kulture u Hrasnici.

Ako se ima na umu stanje i uslovi pod kojima se nastavni proces odvijao (bezbjednosni i drugi uslovi), najveće zadovoljstvo i satisfakcija svima za uloženi trud predstavlja činjenica da nijedan učenik nije nastradao u vremenu izvođenja nastave. Nažalost, u vrijeme velikog granatiranja kada se nastava nije izvodila, od granatiranja su poginula 2 učenika a 1 ranjen i to u blizini njihovih kuća.

Školska 1994/95. godinaViše

Školska 1994/95. godina počinje 05.11.1994. godina. Za novog direktora je imenovan Mustafa Demir, profesor filozofije i sociologije. Imenovan je Upravni odbor u sastavu: Muharemović Vahid, predsjednik i članovi: Adilović Husein, Rastoder Hamdija, Avdibegović Hajrudin, Abaza Dževada, Kovač Senad i Hasanović Dženana.

Nastava za 1023 učenika, raspoređenih u 29 odjeljenja se izvodi u prostorijama osnovne škole u MZ Hrasnica II. U ovoj školskoj godini izlazi prva generacija maturanata od 19 učenika opće gimnazije. Školska godina se završava 30.8.1995. godine.

Školska 1995/96. godinaViše

Školska 1995/96. godina počinje 04.9.1995.godine. Upisano je 1110 učenika, raspoređenih u 33 odjeljenja. Nakon potpisivanja Dejtonskog sporazuma i prekida rata, odnosno reintegracije cjelokupne općine Ilidža, Četvrta gimnazija 20. aprila 1996.godine preseljava u svoj matični objekat u Maloj aleji 69 na Ilidži i konačno dobija odgovarajuće materijalne uslove za rad.

Objekat zatiče u prilično devastiranom stanju: zbornica i nekoliko prostorija na drugom spratu je bilo zapaljeno, krov oštećen, polomljena sva stakla, ali sa upotrebljivim školskim namještajem. Sredstvima škole bez značajnih donacija izvršena je adaptacija školskog objekta koji je doveden u funkcionalno stanje. Ova školska godina je završena 28.8.1996.godine. Za učenika generacije proglašen je Kobiljar Samir. Maturanti su proslavili svoje matursko veče u restoranu „Bazeni“ Sarajevo.

 

Poslijeratni period 1996-….godina

Školska 1996/97.godinaViše

Školska 1996/97.godina počinje 02.09.1996. godine bez isturenih odjeljenja sarajevskih srednjih škola. Upisano je 364 učenika raspoređenih u 12 odjeljenja gimnazije. Nastava se izvodi u boljim materijalnim uslovima, sa stručnim nastavnim kadrom i zastupljenim odgovarajućim oblicima vannastavnih aktivnosti. Škola pruža gostoprimstvo srednjoj ekonomskoj školi Sarajevo i Osmoj osnovnoj školi Ilidža kojima su objektu devastirani. Proslavlja se prvi Dan škole 05.aprila 1997.godine sa bogatim kulturno-umjetničkim programom. Počinje sa radom školski list „Gimnazijalac“ koji prati školska zbivanja i izlazi jednom godišnje. Maturanti idu na prvu poslijeratnu ekskurziju u Mađarsku krajem maja 1997.godine i slave svoje matursko veče u Restoranu „Oaza“ Ilidža. Za učenika generacije proglašen Salčin Kenan.

Školska 1997/98.godinaViše

Školska 1997/98.godina počinje 01.09.1997. godine sa upisanih 15 odjeljenja. Ukupno je upisano 487 učenika. Imenovan je novi Upravni odbor u sastavu: Muminović Hašim, predsjednik i članovi: Bavčić Uzeir, Berilo Zejnil, Dželović Šefik i Muharemović Vahid. U školi djeluju brojne sekcije a povodom Dana škole 05.aprila 1998.godine organizuje se prvo poslijeraratno sportsko takmičenje i proslava uz bogat kulturno-umjetnički program. Maturanti idu na ekskurziju u Italiju krajem maja 1998.godine i slave svoje matursko veče u Restoranu „Relax“ Sarajevo. Za učenika generacije proglašena je Smječanin Hasna.

Školska 1998./99.godinaViše

Školska 1998./99.godina počinje 07.09.1998. godine sa upisanih 18 odjeljenja. Ukupno je upisano 609 učenika. U školi djeluju sekcije. U periodu od novembra 1998. do juna 1999.godine dužnost vršioca dužnosti direktora obavlja Amila Tahirbegović, prof. historije koja je juna 1999.godine imenovana za direktora Četvrte gimnazije Ilidža. Maturanti idu na ekskurziju u Italiju oktobra 1998.godine.Maturanti slave svoje matursko veče u „Zlatnom restoranu“ Sarajevo. Za učenika generacije proglašena je Biberović Selma.

Školska 1999./2000.godinaViše

Školska 1999./2000.godina počinje 01.09.1999. godine sa upisanih 732 učenika raspoređenih u 25 odjeljenja. Novembra 1999.godine za pomoćnika direktora imenovan je Kemal Kapidžić, prof. opštenarodne odbrane. U saradnji sa Saveznim uredom za školstvo u inostranstvu organizuje se intenzivna nastava njemačkog jezika za jezičku diplomu DSD-II. Maturanti idu na ekskurziju u Italiju 15.05.2000.godine i slave svoje matursko veče u Restoranu „Bazeni“ Sarajevo. Za učenika generacije proglašena je Pločo Emira.

Školska 2000./2001.godinaViše

Školska 2000./2001.godina počinje 02.09.2000. godine sa upisanih 743 učenika raspoređenih u 23 odjeljenja. Imenovan je Upravni odbor u sastavu: Buljubašić Indira,predsjednik i članovi: Ćatić Aida, Ćorić Šefik, Čustović Hadžo i Samouković Momir. U saradnji sa Saveznim uredom za školstvo u inostranstvu i po Sporazumu nastavu pored nastavnika njemačkog jezika nastavu za njemačku jezičku diplomu izvodi i nastavnik iz Njemačke. Organizuje se prvi ispit. Maturanti idu na ekskurziju u Italiju 27.05.2001.godine i slave svoje matursko veče u Restoranu „Bazeni“ Sarajevo. Za učenika generacije proglašen je Škrijelj Almin.

Školska 2001./2002.godinaViše

Školska 2001./2002.godina počinje 02.09.2001.godine sa upisanih 743 učenika raspoređenih u 23 odjeljenja. Počela je primjena novog nastavnog plana i programa sa izbornim područjima koji se biraju nakon II razreda. Tako je u III razred upisano:

Izborno područjeBroj odjeljenja
Jezičko2
Društveno3
Matematičko-informatičko1
Prirodno1

Kao i prethodne godine, izvodila se intenzivna nastava njemačkog jezika za sve razrede I do IV po Nastavnom planu i programu koji su učenici –povratnici slušali u Njemačkoj na osnovu Protokola u saradnji Ministarstva obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo i Ambasade SR Njemačke.

Prijevremeno su razriješeni dužnosti direktorica škole Tahirbegović Amila i pomoćnik direktora Kapidžić Kemal. Imenovana je v.d. direktorica Kimeta Šarić, prof. hemije koja je ovu funkciju obavljala u periodu juli-septembar 2002.godine.

Maturanti idu na ekskurziju u Španiju 13.05.2002. godine. i slave svoje matursko veče u Hotelu „Terme“ Ilidža. Za učenika generacije proglašen je Ćesko Almin.

Školska 2002./2003.godinaViše

Školska 2002./2003.godina počinje 01.09.2002. godine sa 723 učenika raspoređenih u 25 odjeljenja. U III razred je, kao i prethodne školske godine, upisano:

Izborno područjeBroj odjeljenja
Jezičko2
Društveno3
Matematičko-informatičko1
Prirodno1

Kao i ranijih godina, izvodila se intenzivna nastava njemačkog jezika za sve razrede I do IV po Nastavnom planu i programu koji su učenici –povratnici slušali u Njemačkoj na osnovu Protokola u saradnji Ministarstva obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo i Ambasade SR Njemačke.

Imenovana je direktorica Četvrte gimnazije Ilidža Smaila Kulo, prof. engleskog jezika i književnosti 09.septembra 2002.godine. Izvršeno je značajnije opremanje škole nastavnim sredstvima i učilima.

Maturanti su išli na ekskurziju u Španiju u periodu od 19.05. do 27.05.2003. godine. Proslavili su svoje matursko veče u Hotelu „Saraj“ Sarajevo. Za učenika generacije proglašena je Lušničkić Selma.

Školska 2003/2004. godinaViše

Školska 2003/2004. godina počinje 01.9.2003.godine sa upisanih 648 učenika, raspoređenih u 25 odjeljenja. U III razred je upisano:

Izborno područjeBroj odjeljenja
Jezičko2
Društveno3
Društveno/ prirodno1
Matematičko-informatičko1

Škola je opremljena novim namještajem za kabinet biologije, fizike, engleskog i njemačkog jezika. Kao i ranijih godina, izvodila se intenzivna nastava njemačkog jezika za sve razrede I do IV po Nastavnom planu i programu koji su učenici –povratnici slušali u Njemačkoj na osnovu Protokola u saradnji Ministarstva obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo i Ambasade SR Njemačke.

Maturanti su išli na ekskurziju u Španiju u periodu od 22.05. do 30.05.2004. godine. Proslavili su svoje matursko veče u Hotelu „Hollywood“ Ilidža. Za učenika generacije proglašena je Gudžević Sanija.

Školska 2004/2005. godinaViše

U školskoj 2004/2005.godini nastavu je pohađalo 645 učenika raspoređenih u 25 odjeljenja. U III i IV razredu učenici su bili raspoređeni po izbornim područjima.

Izborno područjeBroj odjeljenja
Jezičko2
Društveno2
Društveno/ prirodno1
Matematičko-informatičko1

Kao i ranijih godina, izvodila se intenzivna nastava njemačkog jezika za sve razrede I do IV po Nastavnom planu i programu koji su učenici –povratnici slušali u Njemačkoj na osnovu Protokola u saradnji Ministarstva obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo i Ambasade SR Njemačke.

Škola je uspjela iz sopstvenih sredstava i ušteda nabaviti školske klupe,katedru , DVD playere i DVD rekordere te opremu za kabinete fizike, hemije i biologije kao što su : senzori kretanja, mikroskopi, eksperimentalni sto za fiziku …itd. U martu 2005 .godine škola je bila domaćin Kantonalnog takmičenja za učenike srednjih škola Kantona Sarajevo iz fizike. Maturanti su išli na ekskurziju u Španiju u periodu od 14.05. do 21.05.2005. godine. Proslavili su svoje matursko veče u Hotelu „Holliday Inn“ Sarajevo. Za učenika generacije proglašena je Nikšić Adela.

Školska 2005/2006. godinaViše

U školskoj 2005/2006.godini nastavu je pohađalo 611 učenika raspoređenih u 23 odjeljenja. U III i IV razredu učenici su bili raspoređeni po izbornim područjima. U III razredu bilo je:

Izborno područjeBroj odjeljenja
Jezičko1
Jezičko/ prirodno1
Društveno3
Matematičko-informatičko1

Kao i ranijih godina, izvodila se intenzivna nastava njemačkog jezika za sve razrede I do IV po Nastavnom planu i programu koji su učenici –povratnici slušali u Njemačkoj na osnovu Protokola u saradnji Ministarstva obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo i Ambasade SR Njemačke. Maturanti su išli na ekskurziju u Španiju u maju 2006.godine. Proslavili su svoje matursko veče u Hotelu «Holliday Inn» Sarajevo. Za učenika generacije proglašena je Čajić Mirnesa.

Školska 2006/2007. godinaViše

U školskoj 2006/2007. godini nastavu su pohađala 603 učenika raspoređena u 23 odjeljenja. U III i IV razredu učenici su bili raspoređeni po izbornim područjima. U III razredu bilo je:

Izborno područjeBroj odjeljenja
Jezičko1
Jezičko/ prirodno1
Društveno3
Matematičko-informatičko1
Pedagoško-psihološko1

Kao i ranijih godina, izvodila se intenzivna nastava njemačkog jezika za sve razrede I do IV po Nastavnom planu i programu koji su učenici –povratnici slušali u Njemačkoj na osnovu Protokola u saradnji Ministarstva obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo i Ambasade SR Njemačke. Maturantska ekskurzija obavljena je od 01. do 9. septembra 2006.godine u Tursku. Proslavili su svoje matursko veče u „Zlatnom restoranu“ Sarajevo. Za učenika generacije proglašen je Turković Esmer.

Školska 2007/2008. godinaViše

U školskoj 2007/2008.godini bilo je upisano 596 učenika raspoređenih u 23 odjeljenja. U skladu sa prostornim i kadrovskim mogućnostima, te opremljenošću škole, učenici su se opredijelili na sljedeća izborna područja:

Izborno područjeBroj odjeljenja
Jezičko2
Jezičko/ prirodno1
Društveno1
Matematičko-informatičko1
Matematičko-informatičko/Društveno1
Pedagoško-psihološko1

Kao i ranijih godina, izvodila se intenzivna nastava njemačkog jezika za sve razrede I do IV po Nastavnom planu i programu koji su učenici –povratnici slušali u Njemačkoj na osnovu Protokola u saradnji Ministarstva obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo i Ambasade SR Njemačke. Maturantska ekskurzija obavljena je od 05. do 14.septembra 2007. godine u Španiji. Proslavili su svoje matursko veče u „Terme“ Ilidža. Za učenika generacije proglašena je Kasumagić Lamija.

Školska 2008/2009. godinaViše

U školskoj 2008/2009.godini bilo je upisano 517 učenika raspoređenih u 21 odjeljenja. U skladu sa prostornim i kadrovskim mogućnostima, te opremljenošću škole, učenici su se opredijelili na sljedeća izborna područja:

Izborno područjeBroj odjeljenja III razredaBroj odjeljenja IV razreda
Jezičko12
Jezičko/ prirodno11
Društveno31
Matematičko-informatičko/ Društveno1

Kao i ranijih godina, izvodila se intenzivna nastava njemačkog jezika za sve razrede I do IV po Nastavnom planu i programu koji su učenici –povratnici slušali u Njemačkoj na osnovu Protokola u saradnji Ministarstva obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo i Ambasade SR Njemačke. Maturantska ekskurzija nije obavljena ( po preporuci Ministarstva obrazovanja i nauke). Matursko veče održano je 19.6. 2009  u hotelu Hollywood Ilidža. Za učenika generacije proglašen je učenik IV-3 odjeljenja Kulović Edin.

Školska 2009/2010. godinaViše

U školskoj 2009/2010.godini bilo je upisano 535 učenika raspoređenih u 22 odjeljenja. U skladu sa prostornim i kadrovskim mogućnostima, te opremljenošću škole, učenici su se opredijelili na sljedeća izborna područja:

Izborno područjeBroj odjeljanja III razredaBroj odjeljanja IV razreda
Jezičko21
Jezičko/ prirodno1
Prirodno1
Društveno23
Matematičko-informatičko11

Kao i ranijih godina, izvodila se intenzivna nastava njemačkog jezika za sve razrede I do IV po Nastavnom planu i programu koji su učenici –povratnici slušali u Njemačkoj na osnovu Protokola u saradnji Ministarstva obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo i Ambasade SR Njemačke. Maturantska ekskurzija nije ralizovana zbog malog broja zainteresovanih učenika. Matursko veče održano je 18.6. 2010. godine  – Termalna rivijera Ilidža. Za učenika generacije proglašen je učenica IV-6 odjeljenja Hatibović Indira.

Školska 2010/2011. godinaViše

U školskoj 2010/2011.godini bilo je upisano 553 učenika raspoređenih u 23 odjeljenja. U skladu sa prostornim i kadrovskim mogućnostima, te opremljenošću škole, učenici su se opredijelili na sljedeća izborna područja:

Izborno područjeBroj odjeljenja III razredaBroj odjeljenja IV razreda
Jezičko12
Jezičko/ prirodno1
Prirodno1
Društveno22
Matematičko-informatičko11

Kao i ranijih godina, izvodila se intenzivna nastava njemačkog jezika za sve razrede I do IV po Nastavnom planu i programu koji su učenici –povratnici slušali u Njemačkoj na osnovu Protokola u saradnji Ministarstva obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo i Ambasade SR Njemačke. Maturantska ekskurzija ralizovana  je u Španiji 21.-30.9.2010. godine. Matursko veče održano je 10.6. 2011. godine  – Termalna rivijera Ilidža. U ovoj školskoj godini nije biran učenik generacije.

Školska 2011/2012. godinaViše

U školskoj 2011/2012.godini bilo je upisano 595 učenika raspoređenih u 23 odjeljenja. U skladu sa prostornim i kadrovskim mogućnostima, te opremljenošću škole, učenici su se opredijelili na sljedeća izborna područja:

Izborno područjeBroj odjeljenja III razredaBroj odjeljenja IV razreda
Jezičko11
Jezičko/ prirodno1
Društveno32
Matematičko-informatičko11
Matematičko-informatičko/ prirodno1

Kao i ranijih godina, izvodila se intenzivna nastava njemačkog jezika za sve razrede I do IV po Nastavnom planu i programu koji su učenici –povratnici slušali u Njemačkoj na osnovu Protokola u saradnji Ministarstva obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo i Ambasade SR Njemačke. Maturantska ekskurzija nije provedena zbog nedovoljnog broja učenika. Matursko veče održano je 9.6. 2012. godine  – Hotel Radon Plaza. U ovoj školskoj godini nije biran učenik generacije.

Školska 2012/2013. godinaViše

U školskoj 2012/2013.godini bilo je upisano 614 učenika raspoređenih u 24 odjeljenja. U skladu sa prostornim i kadrovskim mogućnostima, te opremljenošću škole, učenici su se opredijelili na sljedeća izborna područja:

Izborno područjeBroj odjeljenja III razredaBroj odjeljenja IV razreda
Jezičko11
Jezičko/ matematičko-informatičko1
Društveno23
Prirodno1
Matematičko-informatičko11
Matematičko-informatičko/ prirodno1

Kao i ranijih godina, izvodila se intenzivna nastava njemačkog jezika za sve razrede I do IV po Nastavnom planu i programu koji su učenici –povratnici slušali u Njemačkoj na osnovu Protokola u saradnji Ministarstva obrazovanja i nauke Kantona Sarajevo i Ambasade SR Njemačke. Maturantska ekskurzija nije provedena zbog nedovoljnog broja učenika. Matursko veče održano je u hotelu Evropa. U ovoj školskoj godini nije biran učenik generacije.

Školska 2013/2014. godinaViše

U  2013/2014. školskoj godini  nastava  se izvodila po Nastavnom programu  za gimnaziju sa izbornim područjima za sve razrede od I-IV. U skladu sa prostornim i kadrovskim mogućnostima, te opremljenošću škole, učenici su se opredijelili sa sljedeća izborna područja:

Izborno područjeBroj odjeljanja III razredaBroj odjeljanja IV razreda
Jezičko21
Jezičko/ matematičko-informatičko1
Društveno32
Prirodno1
Matematičko-informatičko11
Matematičko-informatičko/ prirodno1

Redovna natava realizovana je u skladu sa Nastavnim planom i programom Ministarstva za obrzaovanje i nauku Kantona Sarajevo sa ugrađenim Zajedničkim jezgrom nastavnih planova i programa za sve predmete.

Nastavni plan i program Njemačkog jezika je, pored tri stalno zaposlena nastavnika,  realizovao Martin Häusler, prof. njemačkog jezika.


by Bliss Drive Review