O Ilidži

rimski most

Kratko predstavljanje naselja u kojem se nalazi škola:

Općina Ilidža je samostalni grad, ali prostorno i urbano neraskidivo vezan sa četiri ostale općine Sarajeva i promatra se kao zajednički prostor grada i regije.Ona je dio urbane cjeline  Sarajeva, ali i naglašene morfološke i urbane izražajnosti i osobitosti. Tu njenu prepoznatljivu sliku određuju prirodni resursi. Širi horizont, planinski masiv Igmana, prostrano Sarajevsko polje (vodonosni bazen Sarajeva), mnoštvo riječnih korita – Sastavci, vrelo Bosne, ljekovita geo-termalna vrela, daju joj prirodni osnov za razvoj funkcija rekreacije, zdravstvenog turizma, tehnološki vrhunske poljoprivredne proizvodnje i drugih sličnih grana. Postojanje međudržavne avio-luke daje joj i specifičan geoprometni položaj, koji će biti još više naglašen prolaskom, i planom i projektima definiranog, međudržavnog transkontitnentalnog evropskog autoputa Baltik-Adriatik, primaknutog na rubu Sarajevskog polja u Butilama.

Broj stanovnika u 1991.godini iznosio je 67. 937, nakon reintegracije Ilidže u poratnom periodu (1996) ovaj broj smanjen je na 50% i iznosio je samo 31.755. Broj stanovnika se 1998.godine povećao na 42.025.

Takođe, smanjena je i površina općine u odnosu na prijeratni preiod. Od prethodnih 169 kmpovršina općine sada iznosi 143 km2 (dio  teritorije općine Ilidža pripao je  Republici Srpskoj).


by Bliss Drive Review